Goran Smajlović

Prezime i ime; Smajlović Goran
Mjesto stanovanja; Sarajevo
Telefon;062 147 239
Naziv banke; SPARKASSE BANK DD
Transakcijaski račun;; 1994996011289642
E-Mail; goranamila@gmail.com

Sezona; 2019/2020,2020/21
Napomena; /

Utakmice: 2020/21

vs
vs
vs
vs
vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

Utakmice: 2019/20

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs