Fuad Hadžić

Ime i Prezime: Fuad Hadžić
Adresa:Dobrinjske bolnice 5, Sarajevo
Telefon:062 406 088
E-Mail:fuad.hadzic@bhtelecom.ba
Banka:Raiffeisen Bank
Račun:1613 0000 0030 2598
Poz na br: /

Sezona; 2019/2020,2020/21
Napomena; /

KUP(M)

vs

Utakmice: 2020/21

vs
vs
vs
vs
vs

vs

vs

Sezona: 2019/20

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs