Emir Dautović

Prezime i ime; Dautovic Emir
Mjesto stanovanja; Cazin
Telefon; 061 101 025
Naziv banke; Unicredit
Transakcijaski račun; 3385202502979179
poz na broj 40067954002
E-mail; emirdaut@gmail.com

Sezona; 2019/2020,2020/21
Napomena; /

KUP (Ž)

vs

 

Utakmice: 2020/21

vs
vs

vs

vs

vs

vs

Sezona: 2019/20

vs

vs

vs

vs

vs

vs