Elvir Korjenić

Prezime i ime; Korjenić Elvir
Mjesto stanovanja; Sarajevo
Telefon;061 219 993
Naziv banke; RAIFFEISEN BANK
Transakcijaski račun;; 1613000004510555
E-Mail; elvirkorjenic@hotmail.com

Sezona; 2019/2020,2020/21
Napomena; /

Utakmice: 2020/21

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

Sezona: 2019/20

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs