Elvir Baručija

Prezime i ime; Baručija Elvir
Mjesto stanovanja; Sarajevo
Telefon;062 919 012
Naziv banke; VAKUFSKA BANKA
Transakcijaski račun;; 1601077010106698
E-Mail; bakayoko0514@gmail.com

Sezona; 2019/2020,2020/21
Napomena; /

Utakmice: 2020/21

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

Sezona: 2019/20

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs