Dino Đerzić

Ime i Prezime: Đerzić Dino
Adresa: Seada Sinanovića 3, Sarajevo
Telefon: 062 169 037
E-Mail: dino.djerzic@gmail.com
Banka: NLB Banka
Račun:1322 6020 1590 1264
Poz na br: /

Sezona; 2019/2020,2020/21
Napomena; /

KUP (Ž)

vs

 

Utakmice: 2020/21

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

Sezona: 2019/20

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs