Dejanović Predrag

Ime i Prezime: Dejanović Predrag
Adresa: Pećani C-2, Prijedor
Telefon:065 653 254
E-Mail: beka970@yahoo.com
Banka: NLB Razvojna Banka
Račun: 5620 0780 6223 6050
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena: