Dario Šimić

Prezime i ime; Šimić Dario
Mjesto stanovanja; Mostar
Telefon; 036 354 263 ili 063 348 377
Naziv banke; Unicredit
Transakcijaski račun; 33810025026004290
E-mail; dario.simic73@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /