Bogdanić Borislav

Ime i Prezime: Bogdanić Borislav
Adresa: Miloša Obilića 5, Banja Luka
Telefon:065 529 661
E-Mail: boborukomet@yahoo.com
Banka: UniCredit Bank
Račun: 5510 0011 1206 2980
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena: