Alpeza Zdenko

Ime i Prezime:Alpeza Zdenko
Adresa:Zagrebačka 21, Mostar
Telefon:063 347 067
E-Mail:zdenkoalpeza2@gmail.com
Banka:UniCredit Bank
Račun:3381 0025 0623 6940
Poz na br:4500 8666 000
Sezona:2019/2020
Napomena: